ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Programet studimore

Kolegji “Pjetër Budi”, Institutit për Studime - Prishtinë është bartës privat i Arsimit të Lartë në Kosovë. Pas diplomimit studentët marrin Diplomën Baçelor (BA) dhe Master (MA). 
Diplomat BA dhe MA në Kosovë janë të unifikuara me Ligjin për arsimin e lartë dhe ato janë të njejta si për UP si për Kolegjet.
Kolegji “Pjetër Budi” është i akredituar dhe i licencuar për Programet Studimore në nivelin Baçelor dhe për Programet Studimore në nivelin Master.
 
 
.