ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Pse "Pjetër Budi"?

Jeta përngjan me një udhëtim, ka fillim, ka destinacion, ka qëllim.
Identifikimi i profesionit është etapë kyçe, përcaktoni kursin e udhëtimit të jetës tuaj, bëni zgjedhjen që ju përshtatet.
Ne jemi kudo sepse në PJETËR BUDI, ju keni një profesion.
Studentët vijnë në "Pjeter Budi" për të marrë një arsim rigoroz. Mësimdhënia është fokusi kryesor në Pjetër Budi.
 Çfarë e dallon Pjeter Budin nga Universitetet tjera  është fakti se ne jemi fokusuar ekskluzivisht në programe studimore të veçanta ,që u mundësojnë studentëve tanë punësim të menjëhershëm në lëmit  përkatëse, pasi të kenë përfunduar studimet.
Kolegji ynë ju jep njohuri, shkathtësi, vetëbesimin dhe përvojën për t'ju ndihmuar që ta bëni botën tuaj më të mirë.
Më në fund vjen koha që ju ta vëni lapsin tuaj në letër apo të aplikoni online.
 

Regjistrohu tani!  Me "Pjetër Budin" ju fitoni një profesion...