ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Partnerët

Partnerët

Marrëveshjet

 

Marrëveshja me Shoqatën e Sigurimeve të Kosovës

 
“Pjetër Budi” ka marrëveshje për bashkëpunim me Shoqatën e Sigurimeve të Kosovës, për bursim të studentëve, bashkëpunim në fushën praktike, me qëllim të avancimit të punës së dyanshme dhe organizim të aktiviteteve të tjera lokale, rajonale e ndërkombëtare, si seminare, tryeza, hulumtime etj. Studentë të bursuar nga Shoqata... vijojnë mësimet në “Pjetër Budi”.
 

Bashkëpunimi me CAFAO-UNMIK

 
Universiteti “Pjetër Budi” bashkëpunon edhe me Zyrën për Ndihmë Fiskale dhe Doganore në UNMIK (CAFAO), e finacuar nga Komisioni Evropian. 
 
Ekspertë të CAFAO-s iu kanë ligjëruar studentëve të nivelit MA dhe me ta kanë realizuar punime të ndryshme seminarike. Disa prej këtyre punimeve kanë shërbyer edhe për hartimin e ligjeve në lëmenjtë përkatës, nga institucionet e Kosovës
 

Marrëveshjet me kompani sigurimesh dhe banka

 
Memorandum-marrëveshje, “Pjetër Budi” ka nënshkruar edhe me kompanitë e sigurimeve “Dukagjini”, “Dardania”, “Kosova e Re”, “Sigkos” e “Croatia”. 
Këto marrëveshje përfshijnë disa pika, si: punësim të studentëve që përfundojnë studimet me notë mesatare 8.9 (menaxher i sigurimeve) dhe 8.3 (agjent i sigurimeve); qasje në kapacitetet teknike dhe të tjera brenda njësive të tyre, si dhe dhënie e ekspertizës për zhvillimin e procesit shkollor në lëndën e Punës Praktike. 
 
Po ashtu, “Pjetër Budi” ka marrëveshje bashkëpunimi edhe me “Kasabank” (KSB), me qëllim ndihme studentëve gjatë procesit të studimeve. 
 

Marrëveshja me “Iliria Hotel”

 
“Pjetër Budi” ka nënshkruar memorandum- marrëveshje me New.co.“Iliria Hotel”. Kjo marrëveshje përfshin një bashkëpunim afatgjatë në fushën e edukimiti, ndërkaq studentët e Fakultetit të Turizmit dhe Hotelerisë të Universitetit “Pjetër Budi” do të kenë mundësië të kryejnë praktikën profesionale në Hotel “Iliria”.
 
Gjithashtu, marrëveshja përfshin edhe organizimin e konferencave, trajnimeve dhe seminareve; këmbimin e përvojave dhe informatave profesionale nga fusha e interesit të përbashkët, etj.
 

Marrëveshjet me asociacione turistike e hoteliere

 
Në fushën e turizmit dhe hotelerisë, gjatë studimit shfrytëzohen marrëveshjet për partneritet të drejtpërdrejtë me Universitetin “Shën Klementi i Ohrit” - Ohër, me ndërmarrjet dhe asociacionet turistike dhe hotelere në Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni, Shqipëri, Kroaci etj., si edhe benefitet e partneritetit të tërthortë me universitetet dhe kompanitë prestigjioze evropiane dhe amerikane.

 

 

 
Shkruar më 25/05/2016, 19:54
pjeter-budi-edhe-me-nje-marreveshje-per-pune-praktike-per-studentet   Prishtinë, 27 Prill 2016: Në mesin e shumë institucioneve ku studentët e Kolegjit "Pjetër Budit" kryejnë pjesën praktike të studimeve...
Shkruar më 18/05/2016, 14:10
platforme-e-mesimit-online-per-studentet-dhe-stafin-e-pjeter-budi-t   Kolegji "Pjetër Budi" do të ofrojë mundësinë e mësimit online, nëpërmjet platformës SITOS. Kjo është bërë e mundur pas marrëveshjes së...
Shkruar më 23/08/2015, 09:35
marreveshja-me-sherbimin-doganor-te-unmik-ut Më 1 shtator 2005, Instituti për Studime ”Pjetër Budi” nënshkroi memorandum-marrëveshje afatgjate (5+5 vjet) me Shërbimin Doganor të...