ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Zyrat

Kolegji ofron shërbime efikase administrative, që t’i mundësojë personelit akademik përmbushjen e objektivave dhe përgjegjësive nga fusha akademike e skencore si dhe studentëve për formimin e tyre akademik, siç është paraparë me Statut.

 

Në Kolegjin “Pjetër Budi” kryejnë funksione në kuadër të kompetencave statutare dhe rregulloreve relevante këto zyra: