ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Zyra e Financave

Zyra e Financave është zyrë profesionale e cila merret me mbajtjen e të dhënave të kontabilitetit dhe financave të Kolegjit. Ajo është zyrë ekzekutuve, përgjegjëgjëse pë ekzekutimin e pagesave sipas urdhërave nga stafi menaxherial, e në përputhje me obligimet që dalin nga aktet normative të Kolegjit "Pjetër Budi".