ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

 

 

Qeverisja akademike

 

- Vepron si  zbatues i politikave të Bordit Drejtues;

- Drejtori vepron në emër të Bordit , dhe e përfaqëson dhe prezanton Kolegjin juridikisht;
- Ai është përgjegjës që udhëheqja ekonomike me resurset e Kolegjit të jetë në pajtim me dispozitat ligjore 
- Udhëheq me mjetet e Kolegjit dhe bën riprodhimin e tyre; 
- E kontrollon veprimtaritë plotësuese të  Kolegjit në pajtim me rregulloret.