ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Prodekani Student

- Prodekani Student emërohet nga Dekani i Kolegjit. Ai është, Kryetari i Parlamentit të Studentëve.
- Prodekani Student është përfaqësues i studentëve ex officio në të gjitha organet drejtuese të Kolegjit.
- Ai kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të studentëve në Kolegj;
- Propozon masa për përmirësimin e procesit mësimor dhe hulumtues;
- Është përgjegjës për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve për Këshilla të Studentëve dhe Parlamentin Studentor.
- Kryen edhe punë tjera sipas autorizimeve të Parlamentit Studentor.