ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

 

Në kalendarin akademik është përcaktuar fillimi i vitit të ri akademik, përfundimi i vitit akademik, datat e regjistrimit dhe vërtetimit të semestrit, kollokuiumeve, provimeve.

 

Datat e Regjistrimi për studentet e rinj 

Afati i parë i regjistrimit për Baçelor 15.06.2013 - 31.07.2013


Afati i dyte i regjistrimit për Baçelor 15.08.2013 - 30.09.2013


Afati i parë i regjistrimit për Master 15.06.2013 - 31.07.2013


Afati i dytë i regjistrimit për Master 18.08.2013 - 15.10.2013

 

 

Vitit i ri akademik

Me datë 01.10.2013 fillon viti i ri akademik dhe përfundon me datë 01.10.2014

 

 

Paraqitja e provimeve   

Afati i Janarit 03.01.2014 deri më 11.01.2014


Afati i Prillit 04.04.2014 deri më 15.04.2014

Afati i qershorit 04.06.2013 deri më 15.06.2013

Afati i shtatorit 20.08.2013 deri më 03.09.2013

Afati i nëntorit 28.10.2013 deri më 05.11.2013

 

Kollokuiumet 

Semestri i parë, kollokuiumi  i parë 11.11.2013 deri më 22.11.2013

Semestri i parë, kollokuiumi i dytë 30.12.2013 deri më 12.01.2014

Semestri i dytë, kollokuiumi i parë 08.04.2014 deri më 20.04.2014

Semestri i dytë, kollokuiumi i dytë 27.05.2014 deri më 07.06.2014

 

Vërtetimi dhe regjistrimi i semestrit

 

Regjistrimi i semestrit të parë 01.10.2013 deri më 18.10.2013

Vërtetimi i semestrit të parë 03.01.2014 deri më 11.01.2014

Regjistrimi i semestrit të dytë 25.02.2014 deri më 04.03.2014

Vërtetimi i semestrit të dytë 05.06.2014 deri më 12.06.2014