ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Gazeta Zyrtare

Gazeta Zyrtare është organ zyrtar i Qeverisë së Republikës së Kosovës, në të cilën mund të gjendet Kushtetuta e Republikës së Kosovës, marrëveshjet ndërkombëtare, dekretet, vendimet e Presidentit dhe ato të Kuvendit.

 
Po ashtu, në këtë Gazetë botohen të gjitha ligjet që miratohen nga Kuvendi i Kosovës, Udhëzimet Administrative dhe të gjitha vendimet që dalin nga Qeveria e Kosovës.
Për t’u kyçur klikoni në www.gazetazyrtare.com