ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Cambridge University Press

Prishtinë, gusht 2009 - Cambridge University Press boton mbi 220 revista akademike për tregun global, për të çuar përpara edukimin, dijen dhe hulumtimin në të gjithë botën.

 

Zgjerimi i vazhdueshëm i revistave në Cambridge është duke u pasqyruar nga një program i investimeve afatgjate, në mënyrë që të plotësohet angazhimi i vazhdueshme i komunitetii akademik, si dhe në mënyrë të veçantë i partnerëve të shoqërisë dhe konsumatorëve.
 
Cambridge ka publikuar mbi 100 gazeta profesionale të shoqërive dhe punon ngushtë me partnerët për të siguruar suksesin optimal.
 
Dorëzimi i përmbajtjes së revistës nëpërmjet internetit ka çuar në hapjen e tregjeve të reja në të gjithë botën, ku përfshihen bibliotekat që veprojnë së bashku si konsorciume dhe institucionet në botën e zhvilluar, duke u bërë të qasshme në revista.
 
Cambridge punon me shumë organizata për të sjellë revista të institucioneve kërkimore në mbarë globin.
 
Për t'u qasur klikoni ne www.journals.cambridge.org.