ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Biblioteka Kombëtare

Studentët dhe stafi akademik i Kolegjit "Pjetër Budi" kanë qasje të pakufizuar në librat dhe literaturën e Bibliotekës Kombëtare Universitare të Kosovës.

Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës është pasuri e trashëguar e popullit dhe si e tillë është thesar i çmueshëm për çdo kosovar që jeton në Kosovë dhe përtej kufijve, duke qenë se mbledh, pasuron dhe ruan këtë trashëgimi, është njëkohësisht pjesë përbërëse e kulturës së përgjithshme evropiane.

 

Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

  •