ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Biblioteka

Biblioteka e Kolegjit “Pjetër Budi” në Prishtinë, funksionon në një hapësirë të veçantë në kuadër të Kolegjit, ku janë të vendosur dhjetëra mijëra tituj, librat dhe literatura për të gjitha drejtimet akademike të  Kolegjit.

 

Studentët dhe stafi akademik kanë qasje edhe në bibliotekat e shumta elektronike dhe revistat shkencore në, të cilat ndodhen në vend e në botë. 

 

EBSCO

LOGIN

AMERICAN CORNER

GAZETA ZYRTARE

JSTOR

BIBLIOTEKA KOMBËTARE

BIOONE

CAMBRIDGE JOURNALS

OXFORD ONLINE

UNWTO

 

Pos bibliotekave të mësipërme studentët dhe stafi akademik i Kolegjit "Pjetër Budi" mund të shfrytëzojnë literaturën që gjendet në Bibliotekën e Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore, në pesë departamentet e saj si: Matematikë, Fizikë, Kimi, Biologji dhe Gjeografi.

Kolegji  “Pjetër Budi”ka marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës- Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore.