ENG  |  SQ

 
 

Kolegji "PJETËR BUDI" - Studime Baçelor/Master

Newsletter

Shkruar më 27/07/2015, 08:20
newsletter-24 Bashkangjitur e gjeni numrin e ri të Buletinit (Newsletter), me aktivitetet e fundit të Kolegjit “Pjetër Budi”   Neswletter...
Shkruar më 04/06/2015, 09:20
newsletter-23 Bashkangjitur e gjeni numrin e ri të Buletinit (Newsletter), me aktivitetet e fundit të Kolegjit “Pjetër Budi”   Newsletter...
Shkruar më 09/05/2015, 10:13
newsletter-22 Bashkangjitur e gjeni numrin e ri të Buletinit (Newsletter), me aktivitetet e fundit të Kolegjit “Pjetër Budi”   Newsletter...
Shkruar më 10/04/2015, 13:02
newsletter-21 Bashkangjitur e gjeni numrin e ri të Buletinit (Newsletter), me aktivitetet e fundit të Kolegjit “Pjetër Budi”   Newsletter...
Shkruar më 04/03/2015, 11:53
newsletter-20 Bashkangjitur e gjeni numrin e ri të Buletinit (Newsletter), me aktivitetet e fundit të Kolegjit “Pjetër Budi”   Newsletter...
Shkruar më 06/02/2015, 10:42
newsletter-19 Bashkangjitur e gjeni numrin e ri të Buletinit (Newsletter), me aktivitetet e fundit të Kolegjit “Pjetër Budi”   Newsletter...
Shkruar më 14/01/2015, 13:43
newsletter-18 Bashkangjitur e gjeni numrin e ri të Buletinit (Newsletter), me aktivitetet e fundit të Kolegjit “Pjetër Budi”   Newsletter...
Shkruar më 05/12/2014, 14:53
newsletter-17 Bashkangjitur e gjeni numrin e ri të Buletinit (Newsletter), me aktivitetet e fundit të Kolegjit “Pjetër Budi”   Newsletter...
Shkruar më 05/11/2014, 15:17
newsletter-16 Bashkangjitur e gjeni numrin e ri të Buletinit (Newsletter), me aktivitetet e fundit të Kolegjit “Pjetër Budi”   Newsletter...
Shkruar më 08/10/2014, 11:23
newsletter-15 Bashkangjitur e gjeni numrin e ri të Buletinit (Newsletter), me aktivitetet e fundit të Kolegjit “Pjetër Budi”...
Shkruar më 04/09/2014, 12:50
newsletter-14 Bashkangjitur e gjeni numrin e ri të Buletinit (Newsletter), me aktivitetet e fundit të Kolegjit “Pjetër Budi”   Newsletter...
Shkruar më 01/08/2014, 09:56
newsletter-13 Bashkangjitur e gjeni numrin e ri të Buletinit (Newsletter), me aktivitetet e fundit të Kolegjit “Pjetër Budi”   Newsletter...
Shkruar më 10/07/2014, 07:39
12   Bashkangjitur e gjeni numrin e ri të Buletinit (Newsletter) me aktivitetet e fundit të Kolegjit “Pjetër Budi” për muajin...
Shkruar më 06/06/2014, 14:29
newsletter-11 Bashkangjitur e gjeni numrin e njëmbëdhjetë të Newsletter (përmbledhjen e aktiviteteve) të “Pjetër Budit” për muajin...
Shkruar më 07/05/2014, 09:48
publikohet-newsletter-nr-10-i-pjeter-budi Bashkangjitur e gjeni numrin e dhjetë të Newsletter (përmbledhjen e aktiviteteve) të “Pjetër Budit” për muajin prill!   Newsletter...
Shkruar më 03/04/2014, 13:19
newsletter-9 Bashkangjitur e gjeni numrin e nëntë të Newsletter (përmbledhjen e aktiviteteve) të “Pjetër Budit” për muajin...
Shkruar më 07/03/2014, 07:59
newsletter-nr-8 Bashkangjitur e gjeni numrin e tetë të Newsletter (përmbledhjen e aktiviteteve) të “Pjetër Budit” për muajin shkurt!   Newsletter...
Shkruar më 07/02/2014, 15:47
newsletter-7 Bashkangjitur e gjeni numrin e shtatë të Newsletter (përmbledhjen e aktiviteteve) të “Pjetër Budit” për muajin janar!   Newsletter...
Shkruar më 10/01/2014, 10:39
newsletter-6 Bashkangjitur e gjeni numrin e gjashtë të Newsletter (përmbledhjen e aktiviteteve) të “Pjetër Budit” për muajin dhjetor!   Newsletter...
Shkruar më 03/12/2013, 10:01
newsletter-5 Bashkangjitur e gjeni numrin e katërt të Newsletter (përmbledhjen e aktiviteteve) të “Pjetër Budit” për muajin nëntor!    Newsletter...
Shkruar më 01/11/2013, 14:55
newsletter-4     Bashkangjitur e gjeni numrin e katërt të Newsletter (përmbledhjen e aktiviteteve) të “Pjetër Budit” për muajin...
Shkruar më 16/09/2013, 08:26
newsletter-3 Bashkangjitur e gjeni numrin e tretë të Newsletter (përmbledhjen e aktiviteteve) të “Pjetër Budit” për periudhën 15 gusht/15 shtator Newsletter...
Shkruar më 17/07/2013, 13:58
newsletter-2   Bashkangjitur e gjeni numrin e dytë të Newsletter (përmbledhjen e aktiviteteve) të “Pjetër Budit” për periudhën 15 qershor/15...
Shkruar më 01/07/2013, 10:18
newsletter   Bashkangjitur e gjeni numrin e parë të Newsletter (përmbledhjen e aktiviteteve) të “Pjetër Budit” për periudhën 15 maj-15 qershor...